LEAN – naše změny ke zlepšení • Schaltag


LEAN – naše změny ke zlepšení

DSC_4973

Schaltag si je vědom nezbytnosti neustálého zlepšování a odstraňování všech neefektivních činností. Chceme být dlouhodobým a neustále se zlepšujícím partnerem pro naše zákazníky. Proto žijeme filozofií KAIZEN, která zahrnuje všechny zaměstnance do nekonečného procesu zlepšování.

Zapojením všech našich spolupracovníků v KVP (neustálé zlepšování), tj. i všech pracovníků ve výrobě, objevujeme problémy, tedy příležitosti ke zlepšení. Problémy bereme vážně a hledáme jejich kořenové příčiny napříč celou společností.

Zlepšujeme layout výroby, aby nedocházelo ke zbytečné manipulaci. Zavedli jsme centrální balení a tím dokončili plynulý tok výrobku výrobou.

Optimalizujeme pracoviště ve výrobě pomocí nástroje 5S. Vytříděné a dobře uspořádané pracoviště zjednodušuje práci a zamezuje zbytečné činnosti, tedy plýtvání. Používáme 5S vozíky, kanbanové sklady na pracovišti, vizualizaci. V současné době jsme si definovali 5S pracoviště ve výrobě kabelů a brzy je budeme zavádět v celé kabelové konfekci.

Digitalizací výrobní dokumentace a zpětné vazby z výroby snižujeme prostoje a zrychlujeme časy výroby. Využíváme tablety místo papírů, hlášení přes program Improve místo dopisování, připravujeme širší využití programu EPLAN a propojení na náš řídící systém SAP. Pro vizualizaci využíváme dotykové displeje, které jsou propojené online s databází v SAPu a které vyrábí naše sesterská společnost Schaltag AG ve Švýcarsku.

Výroba je organizovaná v týmech, které využívají pro vizualizaci týmové a LEAN tabule. Vedoucí týmů se účastní denně Shopfloor, tedy porad přímo ve výrobě, a informace pak předávají pracovníkům na pravidelných týmových schůzkách. Na týmových tabulích každý tým vizualizuje mj. své členy, týmové cíle, kvalifikační matici, kapacitní vytížení a hodnocení týmu při 5S auditu.

Snažíme se co nejlépe uspokojovat náročné potřeby našich zákazníků. Proto jsme i ve výrobě zaměřeni na výsledky. Každý tým má výkonnostní tabuli, kde sleduje týdenní a měsíční výsledky v oblasti kvality, produktivity a včasnosti dodávek.

> zpět