Impressum • Schaltag


«Safe Harbor» prohlášení a vyloučení ručení

«Safe Harbor» prohlášení
Veškeré údaje na těchto webových stránkách, které se netýkají historických faktů, jsou prognózy do budoucna, které nenabízejí žádnou záruku, pokud jde o budoucí výkon; zahrnují rizika a nejistoty včetně – ale ne výhradně – budoucích globálních hospodářských podmínek, směnných kurzů, zákonných předpisů, tržních podmínek, aktivit konkurentů i dalších faktorů, které přesahují kontrolu společnosti.

Vyloučení zákonné odpovědnosti a záruky
Obchodní podmínky

  1. Tyto webové stránky byly vytvořeny s cílem poskytnout obecné informace o společnosti Schaltag, jejích výrobcích a službách, stejně jako i informace finančního rázu. Zde uvedené informace by neměly být chápány jako závazné nabídky nebo jako rada či návod na použití výrobků a služeb, které jsou poskytovány společností Schaltag. Proto na těchto stránkách společnost Schaltag neposkytuje žádné záruky, zejména pokud jde o záruku týkající se běžné kvality, krátkodobé možnosti dodání a způsobilosti pro určité účely atd. výrobků a služeb. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách nebo na které je zde odkazováno, jsou vhodné pouze jako představení společnosti Schaltag, jejích výrobků a služeb. V případě specifického poradenství, dotazů, upozornění atd. v souvislosti s našimi výrobky, službami a společností Schaltag, i pokud jde o informace o finanční situaci, se musíte na společnost Schaltag obrátit přímo.
  2. Velmi se snažíme a dále se budeme snažit, abychom vám poskytovali správné a aktuální informace. Neposkytujeme však žádnou záruku, explicitní ani implicitní, že jsou informace obsažené na těchto stránkách nebo na které je zde odkazováno, správné nebo kompletní. Návštěvník těchto stránek také bere na vědomí, že zde mohly být uvedeny nesprávné informace nebo změněny neautorizovanou osobou. Proto společnost Schaltag odmítá jakoukoliv odpovědnost za přímé, nepřímé nebo náhodné škody, za následné, skutečné škody, včetně civilních trestů za neadekvátní, neužitečné nebo nevýhodné investice či výdaje nebo za ztrátové transakce vyplývající z použití těchto informací nebo přístupu k nim či neschopnosti je využít. Dále společnost Schaltag odmítá jakoukoli odpovědnost za případné omyly nebo opomenutí v obsahu těchto informací. To platí zejména pro veškeré odkazy na výrobky a služby, které jsou poskytnuty společností Schaltag, jakož i pro finanční informace společnosti Schaltag.
  3. Tyto webové stránky také obsahují informace třetích stran a odkazy na jiné webové stránky. V žádném případě neručíme za takové informace třetích stran. Dále neznáme informace obsažené na jiných webových stránkách a také za ně nejsme odpovědní.
  4. Veškeré obrázky a informace na této webové stránce jsou chráněny autorskými zákony (je-li to možné). Používání těchto obrázků a informací je dovoleno jen s předchozím písemným schválením.
  5. Vyhrazujeme si právo měnit obsah těchto webových stránek jakýmkoli způsobem, kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění, a odmítáme jakoukoli odpovědnost za případné následky těchto změn.
  6. Společnost Schaltag neručí za aktuální, bezporuchový a nepřerušený přístup k těmto webovým stránkám. Společnost Schaltag odmítá jakoukoli záruku za poranění osob a věcné škody a zejména za přímé nebo nepřímé, bezprostřední nebo pozdější finanční ztráty. Společnost Schaltag také nenese žádnou odpovědnost a odmítá jakoukoli záruku za škody způsobené viry, které mohou infikovat počítačové vybavení nebo jiný majetek, jestliže uživatel navštíví a využije tyto webové stránky nebo je použije ke stahování jakýchkoli materiálů, dat, textu, obrázků, video nebo audio nahrávek.
  7. Tyto obchodní podmínky musí být stanoveny, uplatňovány a plněny v souladu s hmotným právem platným ve Švýcarsku. Sídlem soudu je Winterthur.
  8. Právní odpovědnost za ochranu údajů společnost Schaltag přebírá v rámci vašeho prohlášení o ochraně údajů. 

>>Prohlášení o ochraně údajů ke stažení

Schaltag AG, Industriestrasse 8, CH-8307 Effretikon, tel. + 41 52 354 27 27, fax +41 52 354 27 22
info@schaltag.ch , www.schaltag.com 
Obchodní rejstřík: CH-020.3.922.943-8
CHE-101.230.388 MWST


Schaltag CZ s.r.o., Moravská 1571, CZ-562 01 Ústí nad Orlicí, Tel. +420 465 552 600
info@schaltag.ch , www.schaltag.com 
Obchodní rejstřík: 04188349
DIČ: CZ04188349