Certifikace UL Kabelova Konfekce 

Certifikace UL Kabelova Konfekce

Certifikace UL Kabelova Konfekce 

Chybějící doklad může mít za následek drahé dodatečné zkoušky, spojené se značnými náklady a časovým zpožděním. Dojde-li k poruše, kterou lze odvodit z neexistujícího schválení UL, zasáhne americký zákon o ručení za výrobek („Model Uniform Products Liability Act“ – MULPA) s jeho pověstnými a přemrštěnými požadavky na náhradu škody.

Důležitý důvod k uzavření partnerství se společností Schaltag. Společnost je autorizována ke konstrukci řídicích jednotek a rozvaděčů pro severoamerický trh, k vlastní certifikaci a k označování výrobků dle UL. Jsou tudíž již v předstihu vyloučeny eventuální nejistoty u certifikačního procesu. Další výhodou je optimalizovaný nákup všech komponent při zohlednění zadání dle UL, kabelová konfekce s dokumentací, montáž a zkouška celého zařízení i včetně odeslání.

Tato služba již několik renomovaných společností přivedla k tomu, aby svou výrobu přesunuly na společnost Schaltag. Získají tak technické zázemí, osazené kabely, výrobu řídicích jednotek, mechatroniku i požadovanou certifikaci UL řídicích jednotek – všechno od jedné společnosti.

> Certifikace UL