Certifikace UL skříňových rozvaděčů a řídicích jednotek

Certifikace UL skříňových rozvaděčů a řídicích jednotek

Certifikace UL rozvaděčů a řídicích jednotek

Hledáte spolehlivého partnera, který má oprávnění vaše rozvaděče a řídicí jednotky podrobit certifikaci UL?  Odborníci společnosti Schaltag jsou vašimi kompetentními partnery pro certifikaci UL.

Certifikace UL má v USA a Kanadě nejvyšší uznání. Proto je pro výrobce strojů nezbytné vyrobit svá zařízení podle UL. Není to jednoduchá úloha. Jsou zde totiž i další požadavky, které musí být vedle nákladů a časového tlaku splněny.

V zásadě se nabízí různé možnosti certifikace UL. Například se zařízení vyrobené podle UL exportuje a je prověřeno inspektory na místě. Nebo se zařízení certifikuje ve firmě výrobce stroje. Výrobce vždy nese plnou odpovědnost za správnost provedení.

Certifikace UL se vyplatí

Chybějící doklad může mít za následek drahé dodatečné zkoušky, spojené se značnými náklady a časovým zpožděním. Dojde-li k poruše, kterou lze odvodit z neexistujícího schválení UL, zasáhne americký zákon o ručení za výrobek („Model Uniform Products Liability Act“ – MULPA) s jeho pověstnými a přemrštěnými požadavky na náhradu škody.

Důležitý důvod k uzavření partnerství se společností Schaltag. Společnost je autorizována ke konstrukci řídicích jednotek a rozvaděčů pro severoamerický trh, k vlastní certifikaci a k označování výrobků dle UL. Jsou tudíž již v předstihu vyloučeny eventuální nejistoty u certifikačního procesu. Další výhodou je optimalizovaný nákup všech komponent při zohlednění zadání dle UL, kabelová konfekce s dokumentací, montáž a zkouška celého zařízení i včetně odeslání.

Tato služba již několik renomovaných společností přivedla k tomu, aby svou výrobu přesunuly na společnost Schaltag. Získají tak technické zázemí, osazené kabely, výrobu řídicích jednotek, mechatroniku i požadovanou certifikaci UL řídicích jednotek – všechno od jedné společnosti.

> Certifikace UL