Rozvaděče a řídicí jednotky dle ATEX 2014/34/EU • Schaltag

Rozvaděče a řídicí jednotky dle ATEX 2014/34/EU
Rozvaděče a řídicí jednotky dle ATEX 2014/34/EU

Rozvaděče a řídicí jednotky dle ATEX 2014/34/EU

Tým odborníků společnosti Schaltag může navrhovat a vyrábět rozvaděče a řídicí jednotky podle obecných požadavků ATEX dle EN 600079-0, aby mohly být bezpečně nainstalovány do následujících oblastí ATEX:

  • Plyny a páry: Oblast 1 a 2
  • Prach: Oblast 21 a 22

Rozvaděče podle ATEX – pomůžeme vám!

Tým odborníků Schaltag dimenzuje rozvaděče a řídicí jednotky v souladu s příslušnými bezpečnostními požadavky platných průmyslových norem a také dodržuje zvláštní požadavky ATEX specifické normy pro následující typy ochrany:

  • EN 60079-1 Ochrana zařízení pevným závěrem „d“
  • EN 60079-2 Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“
  • EN 60079-7 Ochrana zařízení zajištěným provedením „e“
  • EN 60079-11 Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“
  • EN 60079-15 Ochrana zařízení s typem ochrany „n“
  • EN 60079-25 Jiskrově bezpečné elektrické systémy
  • EN 60079-31 Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem „t“

Ochrana proti výbuchu je klíčovým aspektem bezpečnosti zařízení. Výbuchům je možné předejít, jestliže je nebezpečí rozpoznáno a eliminováno již ve fázi koncepce.

Stojíte před problémem, kdy musíte zařízení nebo jeho díly provozovat v oblasti s nebezpečím výbuchu? Podpoříme vás naší expertízou.