Vize a hodnoty • Schaltag

Vize a hodnoty
Vize a hodnoty

Vize a hodnoty

Naše vize

 

Jsme nejvíce zákaznicky orientovanými poskytovateli řešení

pro rozvaděče, mechatroniku jakož i kabelovou konfekci

a investice do nových technologií a produktů.

Jsme agilní, spolehliví a konkurenceschopní.

 

Naše cíle

Týmový duch

kombinujeme naše silné stránky a tešíme se společně z našich úspěchů

 

Integrita

 Chováme se odpovědně a argumentujeme fakty.

 

Efektivita

 Plánujeme s ohledem na výsledek a pracujeme disciplinovaně.

 

Konkurenceschopnost

Vyvíjíme se aktivně a usilujeme o nejvyšší standardy.